s45c中碳钢
S45C钢板
产品分类
联系我们
您的位置:S45C,江苏道博金属 > 关于我们 > 公司简介>正文
公司简介

  从事S45C,S45C中碳钢,45号钢,45#,S45C板材,S45C圆棒,S45C化学成分,S45C用途,S45C大板,45#价格,国产模具钢,模板加工生产与销售。

  日本模具钢材:PX-4 S-Star GFA NAK80 DHA DH62 DC11 GOA HPM2 SCS-2 SLD2 SGT YXM4 YXM42 SNC815 SKT4 SK-3 SKS3 SKS41 SMC420 SUP9 SCM440 PAK90 DH2F NAK55 PD555 SKD11 SKD12 SKD61 SKD62 FDAC DC53 SLD HPM38 SKH-9 SKH-55 SKH-59 SKH-51 SUS410 SUS420 SCS5 SUS630

  瑞典模具钢材:718S 718H S136 S136H 8407 STAVAX UHB2311 RAMAX S ALVARl4 ORO90 UHB20 XW5 XW10 XW42 DF3 DF2 M42 M35 S790 UHB4006 UHB4462 UHB5752 UHB5860 UHB5919 UHB8159 UHB709 UHB8550 ASP-23 ASP-30 ASP-60

  奥国模具钢材:M202 M238 M300 M310 W302 K460 M201 W500 M261 W300 W303 K600 W304 W321 K990 K100 K305 K105 K720 S705 S500 N100 N320 N540 N350 A903 E116 E200 E230 E400 E220 F300 F530 V320 V155 V800 V820

  德国模具钢材:GS2711 GS2738 GS2688 GS2316 GS2316H GS2344 GS2510 GS2379 GS2436 1.2311 1.2312 1.2738 1.2343 1.2367 1.2606 2080 2601 2550 2842 1.2714 1.2343 1.2367 1.2606 1.2885 1.1545 1.2080 1.2365 1.2601 1.2550 1.2840 1.4006 1.4021 1.4034 1.4057 1.4313 1.4462 1.4542 1.4548 1.6523 1.5752 1.5860 1.5919 1.7147 1.5920 1.7176 1.8159 1.7220 1.7225 1.6582 1.8509

  美国模具钢材:P20 420 L6 H13 W110 D3 A2 D2 D6 O1 S1 O2 M35 M42 8620 3115 5120 4130 4140 K52440 S6 S7 A7 A6 W1 W3

  钨钢合金:G1 G2 G5 G6 G7 D30 D40 K05 K10 K20 YG3X YG3 YG4C YG6 YG8 YG9 YG12 YG15 YG20 YG25 YG28 YT5 YT14 YT15 P10 P20 M10 M20 M30 M40 V10 V20 V30 Z01 Z10 Z20 Z30 CD650 CD636

  特种钢材:ACD37 YCS3 HMD1 HMD5 HPM2T YXM1 XVC5 YXR3 HAP10 HAP40 HAP72 DBC DAC4 DAC10 YHD40 YEM YEM-K HDC YDC MDC MDC-K PD613 YHD45 YXP3 DM YHD3 M461 VMR W400 W321 K107 S790 309 310 316 347 431